CÁC LOẠI BÁNH CÓ SẴN

 Nhân và cỡ bánh  Nướng  Dẻo
Thập cẩm hoặc đậu xanh không trứng, 180g   45.000 đ/cái   45.000 đ/cái
Thập cẩm hoặc đậu xanh không trứng, 240g   60.000 đ/cái   60.000 đ/cái
Thập cẩm hoặc đậu xanh 1 trứng, 240g   65.000 đ/cái   65.000 đ/cái
Thập cẩm hoặc đậu xanh 2 trứng, 310g   85.000 đ/cái   85.000 đ/cái
Bánh dẻo chay, 170g   --   25.000 đ/cái
Túi giấy     10.000 đ/cái

CÁC LOẠI BÁNH CẦN ĐẶT VÀ THANH TOÁN TRƯỚC

 Nhân và cỡ bánh  Nướng  Dẻo
Bánh mặt trăng Φ 15, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 400g   100.000 đ/cái   100.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 15, thập cẩm hoặc đậu xanh, 3 trứng, 400g   120.000 đ/cái   120.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 20, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 1000g   280.000 đ/cái   280.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 20, thập cẩm hoặc đậu xanh, 5 trứng, 1000g   320.000 đ/cái   320.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 25, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 1600g   500.000 đ/cái   500.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 25, thập cẩm hoặc đậu xanh, 10 trứng, 1600g   600.000 đ/cái   600.000 đ/cái
Bánh bầu dục, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 1800g   550.000 đ/cái   550.000 đ/cái
Bánh bầu dục, thập cẩm hoặc đậu xanh, 10 trứng, 1800g   650.000 đ/cái   650.000 đ/cái
Bánh dẻo cá bé, không nhân (bánh chay), 50g   --   15.000 đ/con
Bánh dẻo cá nhỡ, không nhân (bánh chay), 300g   --   60.000 đ/con
Bánh cá nhỡ, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 300g   120.000 đ/con   120.000 đ/con
Bánh cá to, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 1000g   500.000 đ/con   500.000 đ/con

Địa điểm

bản đồ

Ảnh


Tư liệu

Bánh trung thu xưa ngon thế, nay chìm nghỉm đâu rồi?

Các bé làm bánh trung thu tại Bảo tàng dân tộc học

Bánh trung thu bà Dần. Copyright © 2011 - 2019. All Rights Reserved.