CÁC LOẠI BÁNH CÓ SẴN

 Nhân và cỡ bánh  Nướng  Dẻo
Thập cẩm hoặc đậu xanh không trứng, 180g   55.000 đ/cái   55.000 đ/cái
Thập cẩm hoặc đậu xanh không trứng, 240g   70.000 đ/cái   70.000 đ/cái
Thập cẩm hoặc đậu xanh 1 trứng, 240g   75.000 đ/cái   75.000 đ/cái
Thập cẩm hoặc đậu xanh 2 trứng, 310g   95.000 đ/cái   95.000 đ/cái
Bánh dẻo chay, 170g   --   30.000 đ/cái
Túi giấy in đẹp     15.000 đ/cái

CÁC LOẠI BÁNH CẦN ĐẶT VÀ THANH TOÁN TRƯỚC

 Nhân và cỡ bánh  Nướng  Dẻo
Bánh mặt trăng Φ 15, dẻo chay, 400g   100.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 15, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 400g   150.000 đ/cái   150.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 15, thập cẩm hoặc đậu xanh, 3 trứng, 400g   170.000 đ/cái   170.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 20, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 1000g   320.000 đ/cái   320.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 20, thập cẩm hoặc đậu xanh, 5 trứng, 1000g   360.000 đ/cái   360.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 25, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 1500g   500.000 đ/cái   500.000 đ/cái
Bánh mặt trăng Φ 25, thập cẩm hoặc đậu xanh, 10 trứng, 1500g   600.000 đ/cái   600.000 đ/cái
Bánh bầu dục, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 1600g   550.000 đ/cái   550.000 đ/cái
Bánh bầu dục, thập cẩm hoặc đậu xanh, 10 trứng, 1600g   650.000 đ/cái   650.000 đ/cái
Bánh cá bé, dẻo chay, 50g   --   20.000 đ/con
Bánh cá nhỡ, dẻo chay, 300g   --   80.000 đ/con
Bánh cá nhỡ, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 300g   150.000 đ/con   150.000 đ/con
Bánh cá nhỡ, thập cẩm hoặc đậu xanh, 1 trứng, 300g   160.000 đ/con   160.000 đ/con
Bánh cá to, thập cẩm hoặc đậu xanh, 0 trứng, 1000g   500.000 đ/con   500.000 đ/con
Bánh cá to, thập cẩm hoặc đậu xanh, 5 trứng, 1000g   540.000 đ/con   540.000 đ/con

Địa điểm

bản đồ

Ảnh


Tư liệu

Bánh trung thu xưa ngon thế, nay chìm nghỉm đâu rồi?

Các bé làm bánh trung thu tại Bảo tàng dân tộc học

Bánh Trung thu Bà Dần. Copyright © 2011 - 2022. All Rights Reserved.