Giúp quý khách chọn bánh

Quý khách nhập số lượng cần mua vào các ô trong hai cột bánh nướng và bánh dẻo
 Bánh  Nướng  Dẻo
Thập Cẩm 0 trứng (180g)   45.000 x   45.000 x
Đậu xanh 0 trứng (180g)   45.000 x   45.000 x
Thập Cẩm 0 trứng (240g)   60.000 x   60.000 x
Đậu xanh 0 trứng (240g)   60.000 x   60.000 x
Thập Cẩm 1 trứng (240g)   65.000 x   65.000 x
Đậu xanh 1 trứng (240g)   65.000 x   65.000 x
Thập Cẩm 2 trứng (310g)   85.000 x   85.000 x
Đậu xanh 2 trứng (310g)   85.000 x   85.000 x
Bánh chay (170g)   25.000 x
Bánh tròn Φ20, 5 trứng (đặt tiền trước) 320.000 x 320.000 x
Bánh tròn Φ20, 0 trứng (đặt tiền trước) 280.000 x 280.000 x
Bánh tròn Φ25, 10 trứng (đặt tiền trước) 600.000 x 600.000 x
Bánh tròn Φ25, 0 trứng (đặt tiền trước) 500.000 x 500.000 x
Túi giấy     5.000 x
 Tổng số
Khách đưa: Trả lại:    

Địa điểm

bản đồ

Ảnh


Tư liệu

Bánh trung thu xưa ngon thế, nay chìm nghỉm đâu rồi?

Các bé làm bánh trung thu tại Bảo tàng dân tộc học

Bánh trung thu bà Dần. Copyright © 2011 - 2018. All Rights Reserved.